Dewulf Aqua
putboringen | warmtepomptechnieken | beregening | pompinstallaties | waterbehandeling | tuinverlichting

Privacy

Dewulf Aqua, gevestigd aan HEIDELBERGSTRAAT 15  
8210 LOPPEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dewulfaqua.be/
HEIDELBERGSTRAAT 15  
8210 LOPPEM
0475 65 64 99
Dewulf Aqua is de Functionaris Gegevensbescherming van Dewulf Aqua Hij/zij is te bereiken via info@dewulfaqua.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dewulf Aqua verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewulfaqua.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dewulf Aqua verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dewulf Aqua bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dewulf Aqua verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie Cookie Policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:
  • Per brief: stuur je vraag per brief naar Dewulf Aqua, Heidelbergstraat 15, 8210 Loppem.
  • Per e-mail: stuur je vraag naar info@dewulfaqua.be.
  • Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.